|
|In English|
|На русском|


LAATU

Laatu on Karjalan Konepajan yksi tärkeimmistä kilpailuvalteista. Laatu ei ole pelkkä toimiva lopputuote, vaan siihen liittyvät monet tekijät. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi johtaminen, tiedonkulku, asiakas- ja yhteistyösuhteet, ympäristöasioiden hallinta sekä turvallisuus työpaikalla.

Jatkuvasti kehittyvän ja ylläpidettävän laadunhallintajärjestelmän tarkoituksena on taata Karjalan Konepajan asiakkaille laadukkaita teräsrakennetoimituksia sekä asennus- ja kunnossapitopalveluita kuormittamatta tarpeettomasti ympäristöä.

Laadunhallintajärjestelmässä on noudatettu standardeja SFS-EN ISO 9001, SFS-EN ISO 3834-2 sekä SFS-EN 1090-2 soveltuvin osin. Järjestelmä pohjautuu 2006 laadittuun laatukäsikirjaan ja sen toimintaohjeisiin.

Karjalan Konepajalle on myönnetty 15.4.2014 sertifikaatti hitsattujen teräskokoonpanojen CE -merkintään. CE -merkintäoikeus kattaa rakenteelliset hitsatut teräskokoonpanot ja tuotejärjestelmät standardin EN1090–1:2009+A1:2011 mukaan toteutusluokissa EXC1, EXC2 ja EXC3.

Karjalan Konepajan henkilökunnassa on FISE pätevyyden omaava teräsrakennetehtaan työnjohtaja, hitsausinsinööri IWE, hitsausteknikko EWT, ja hitsausneuvoja IWS.


Maakunnallinen
Yrittäjäpalkinto 2001

Karjalan Konepaja Oy on luottoluokiteltu AAA luokkaan kahtenatoista vuotena –myös 2016 ja saanut Balance Consultinin Menestyjäluokituksen kuutena vuotena.

Karjalan Konepaja Oy:n liikevaihto 12 kk (2016) 4.559.000 euroa.

Karjalan Konepaja Oy Kannaksentie 3, FI-59100 PARIKKALA. tel. +358 (0)5 6880 800, fax. +358 (0)5 470 342